Webbsida för Göran Johanssons Minnesfond. Grafisk form och utveckling. Studerande vid Chalmers Tekniska högskola har möjlighet att söka stipendium genom denna webbplats.
Back to Top