Konsertaffischer för Societetshuset Marstrand. År 2011.
Back to Top